Ελεγχος ποιότητας

Παραγωγή

Πρώτη ύλη

Ποιότητα-1

Δημιουργία Μοτίβων

Ποιότητα-2

Γείσο

Ποιότητα-3

Λιώσιμο & έκχυση

Ποιότητα-4

Συντήρηση Θερμότητας & Καθαρισμός Άμμου

Ποιότητα-5

Θερμική επεξεργασία

Ποιότητα-6

Συγκόλληση.Λείανση & Κατεργασία

Ποιότητα-7

Πλήρης Επιθεώρηση

Ποιότητα-8

Βαφή & Σπρέι

Ποιότητα-9

Εκμεταλλευόμενη τις ολοκληρωμένες εσωτερικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μοτίβων, της τήξης, της θερμικής επεξεργασίας, της μηχανικής κατεργασίας και της συναρμολόγησης, η WJ εκτελεί με περηφάνια Πλήρη Ποιοτικό Έλεγχο Διαδικασιών σε ολόκληρη τη ροή παραγωγής, διασφαλίζοντας 100% ποιοτική συμμόρφωση όλων των φθορών, των ανταλλακτικών και των κύριων εξαρτημάτων του θραυστήρα.